„Nezáleží na původu, vzhledu, vystudované škole a práci, věku či zdravotním stavu – opravdu důležité je pouze to, jak opravdově žijete svůj život.“


Články

11.11.2013 15:58

Těžký úděl rozhodování aneb: Neumím se rozhodnout!

"Chtít bez odhodlání je jako těžká koule, která Vám visí na noze. Stojí Vás spoustu síly, která pak schází někde jinde." V životě čas od času přicházejí chvíle, které od nás vyžadují rozhodnout se pro možnost A nebo B, někdy volíme i z více než jen dvou variant. Řada lidí po kratším nebo...

—————

29.08.2013 09:07

Cesta ke štěstí a ke svobodě v mezilidských vztazích část II. (návaznost na článek o strachu ze ztráty partnera)

„Výrazné snahy o ovlivňování druhého mohou znemožňovat jeho cestu ke svobodě a naplnění vlastního poslání.“ Potřeba ovlivňování druhého prostřednictvím kontroly nad ním, ale i jeho "záchrany", představuje vždy zasahování do osudu druhého. Neznamená to, že bychom pro druhého neměli/nemohli nic...

—————

23.08.2013 10:45

O strachu a úzkosti ze smrti

„Když umírají koně - těžce dýší, když umírá tráva - zvolna usychá, když umírá slunce - hasne v tiši, když umírá člověk - zpívá do...

—————

01.08.2013 14:50

Jak se přestat bát ztráty partnera – O strachu z opuštění

Tento článek vznikl v reakci na stesky mnoha z Vás – mužů i žen různého věku, kteří jste za mnou přišli se strachem, že budete opuštěni svými partnery. Je pro všechny, kterým strach znepříjemňuje život. Toto téma je velmi silné, emočně nabité a příliš složité na to, aby bylo možno...

—————

25.07.2013 14:19

Pozitivní role smutku v našem životě

Smutek je emočním stavem, s nímž řada z nás rozhodně nemá chuť trávit svůj čas. Necítíme-li se psychicky dobře, je těžké v takové chvíli vidět pozitivní potenciál smutku. Nyní nehovořím o smutku ze ztráty, o němž píši jinde. Smutek někdy přichází i zdánlivě bez příčiny. Může na něj...

—————

02.07.2013 08:07

Sebeléčebný potenciál člověka

Každý člověk v sobě má sebeléčebný potenciál - vlastní sebeuzdravovací schopnost. Naprostá většina šamanů a léčitelů nedělá nic jiného, než že svými rituály a různými postupy v člověku tento potenciál aktivuje. Již lidová moudrost pravila, že tělo si dovede poradit samo. K důvěře ve vlastní...

—————

29.06.2013 16:37

Nezpracované trauma ztráty blízkého člověka

Ztráta blízkého člověka je událostí, která svou nevratností a intenzitou silně a hluboce zasáhne a jako taková působí na celou rodinu. Pokud nedochází k přirozenému prožití emocí spojených se skutečností ztráty, nebo jsme o blízkou osobu přišli za tragických okolností, může se rozvinout tzv....

—————

29.06.2013 16:33

Meditace pro západního člověka

Ne nadarmo vedli staří duchovní k prázdnotě mysli – je to stav, v němž čas pozbývá existence, v níž neexistuje nic než prázdnota, která ale není děsivá, neboť v sobě obsahuje zárodek všeho. Tato prázdnota napojuje na všezahrnující skutečnost – všeobjímající existenci energie,...

—————

29.06.2013 16:29

Umění žít svůj život autenticky

„Pokud žijete z duše, jsou vaše činy ve větším souladu s kořeny vaší existence a vy jste méně ovlivňováni pomíjivými sociálními výstřelky a osobními názory“. (Thomas Moore). Hledání vlastní sebehodnoty vně sebe – v ocenění ze strany druhých – v pochvale od partnera nebo od rodiny, ocenění v práci,...

—————