„Nezáleží na původu, vzhledu, vystudované škole a práci, věku či zdravotním stavu – opravdu důležité je pouze to, jak opravdově žijete svůj život.“


Praxe

Nejvyšší dosažené vzdělání a osvědčení:

PhDr. v oboru Psychologie, Univerzita Palackého, Olomouc
Téma rigorózní práce: Kauzalita psychóz v kvintesenci čytřdimenzionálního modelu lidského života

Psycholog ve zdravotnictví - akreditovaný kvalifikační kurz; odborná způsobilost pro práci ve zdravotnictví

V běhu:

Čtyřletý doktorský (PhD.) program Lékařská psychologie a psychopatologie

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Interakce variability psychických symptomů a imunoreaktivity u jednotlivých stadií lymeské boreliózy, rozvinuté neuroboreliózy a postboreliového syndromu

 

Zaměstnání, stáže a jiné zkušenosti:

2013 dosud: Soukromá psychologická praxe

2013 - 2014 - Sebezkušenost v Gestalt psychoterapeutickém výcviku akreditovaném European Association for Psychotherapy a European Association for Gestalt Therapy

2012 - 2014 - Psycholog poradenské sekce;  Ztracené děti, o.s., Praha

2013 - Oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou nebo kombinovanou; PL Bohnice, Praha
2013 - Psycholog; Psychologická poradna, Most k domovu, s.r.o., Praha
2013 - Psycholog; Domácí hospicová péče, Most k domovu, o. s., Praha
2013 - Oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou; PL Bohnice, Praha
2013 - Odborná stáž u MUDr. Hnízdila; Centrum komplexní péče, Dobřichovice
2012 - 2013 - Medicínské centrum Praha, s.r.o.; Psychologické a imunologické faktory u boreliózy a post-boreliového syndromu, v rámci PhD. studia
2011 - 2012 - Psycholog; zaměření na podporu dětí s psychiatrickými, neurologickými aj. potížemi; Projekt MŠMT, Praha

2011, 2012 - Výzkumný pracovník, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha

2011 dosud - Redaktor psychologického poradenství; www.iporadna.cz
2011 - Výzkum kauzality psychóz, Psychiatrická léčebna Opava
2010 - Oddělení psychosomatiky, neurovegetativních poruch, lehkých depresí a neuróz; Psychiatrická léčebna Šternberk
2010 - Koterapeut; Poradenské centrum sociálních služeb (rodinné a manželské poradenství), Olomouc
2010 - Dětské oddělení psychiatrie; Psychiatrická léčebna Šternberk
2009 - 2011 - Výuka dětí s LMD a ADHD
2009 - 2010 - Výzkum kauzality psychóz, Psychiatrická léčebna Šternberk
2009 - Kvalitativní analýza subtestů inteligenčního testu WAIS-III; Hogrefe-Testcentrum, Praha
2009 - Mužské oddělení psychóz; Psychiatrická léčebna Šternberk
2008 - Oddělení neuróz; Psychiatrická léčebna Opava
2005 - 2006 - Oddělení kojenců a batolat (0-3 let) a zařízení pro zdravotně postižené děti Čtyřlístku (1-7 let); Kojenecký ústav s Dětským domovem (dnes Dětské centrum Čtyřlístek, Opava)
2005 - 2006 - Mužské oddělení, výchovná a terapeutická činnost; Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - Marianum, Opava
2003 - 2006 - Asistentka nevidomých a zrakově postižených;
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Opava - Vlaštovičky
2002 - 2004 - Asistentka volnočasových aktivit pro děti zdravé i postižené; Agentura Mgr. Jiřího Zezuly, Krnov

Kurzy a výcviky:
2010 - 2011 - Psycholog ve zdravotnictvi; akreditovaný odborný kvalifikační kurz
2008 - Odborný výcvik pro práci s psychosociálně ohroženými dětmi, program PětP; P-centrum, o. s., Olomouc